пятница, 29 января 2021 г.

CNOS-30. COMPONENȚA PRIMULUI COMITET EXECUTIV

Astăzi, 29 ianuarie, Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova sărbătorește 30 de ani de la înființare. Vreau să vă prezint lista nominală a tuturor membrilor care au făcut parte din primul Comitet Național Olimpic și primul Comitet executiv al CNO.

Congresul de constituire a CNO al Moldovei s-a desfășurat la 29 ianuarie 1991 în incinta Teatrului „Luceafărul” din Chişinău. Au participat 178 de reprezentanţi ai federaţiilor şi asociaţiilor sportive, ai oraşelor şi raioanelor, formaţiunilor obşteşti din republică, care au votat unanim înființarea CNO și au ales prima componenţă a CNO în număr de 57 de persoane, dintre care 23 de membri ai Comitetului Executiv.

La postul de preşedinte al CNO au fost înaintați Efim Josanu şi Valentin Guţu, care ulterior şi-a retras candidatura. Astfel, preşedinte al CNO al Moldovei a fost ales Efim Josanu, vicepreşedinţi – Valentin Guţu şi Alexandru Gheorghiţă, secretar general Nicolae Ambrosie.

Din componenţa primului Comitetului Naţional Olimpic al RSS Moldova au făcut parte:

Anul 1991. Prima componență a CNO din Republica Moldova.

Mihail ALEXEICIUC – vicepreşedinte al Comitetului executiv municipal Chişinău, preşedintele federaţiei republicane de lupte libere şi greco-romane;

Nicolae AMBROSIE – învăţător de educaţie fizică la şcoala de medicină din Chişinău;

Inochentie BALTAG – prim-viceministru al Ministerului ştiinţei şi învăţământului al R.S.S. Moldova;

Iurie BAŞCATOV – maestru al sportului de categorie internaţională la nataţie, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Seul;

Ion BOLFA – maestru al sportului, directorul şcolii specializate de scrimă din Chişinău;

Mihai BUIUC – maestru al sportului la judo, multiplu campion al republicii, antrenor la şcoala sportivă din Hânceşti;

Petru CADUC – maestru al sportului la box, antrenor la şcoala sportivă din Briceni;

Boris CANTARAGIU – preşedinţele comitetului raional Teleneşti pentru cultură fizică şi sport;

Ion CARAGIA – maestru al sportului la sărituri pe plasă elastică, antrenor la şcoala sportivă din Nisporeni;

Ion CARAS – maestru al sportului, antrenorul echipei de fotbal Tighina Bender;

Tudor CASAPU – maestru al sportului de categorie internaţională la haltere, campion mondial;

Mihai CATRINESCU – directorul şcolii specializate de nataţie din Orhei;

Constantin CERNEAVSCHI – medic-şef al dispensarului republican pentru cultură fizică şi sport;

Ion CHEPTENE – preşedintele Federaţiei republicane de arte marţiale;

Vasile COLŢA – maestru al sportului, multiplu campion al republicii la sambo, antrenor emerit din Bulgaria şi Moldova;

Petru COMENDANT – secretar general al Federaţiei de fotbal a R.S.S. Moldova;

Ion CORNEICIUC – învăţător de educaţie fizică la şcoala medie nr. 1 din Căinări;

Nicolae COSTIN – preşedintele Consiliului Municipal Chişinău, deputat al poporului din R.S.S. Moldova;

Gheorghe CUHARSCHI – antrenor emerit din R.S.S. Moldova, directorul şcolii specializate de atletism din Chişinău;

Mihail DOBROVOLSCHI – director-adjunct al liceului cu profil sportiv din Chişinău;

Nicolae ESINENCU – scriitor;

Alexandru GHEORGHIŢĂ – ziarist;

Unul din principalii promotori ai ideii creării structurii olimpice independente a fost ziaristul Alexandru Gheorghiță. Anume el a lansat ideea, a pregătit şi a prezentat toate demersurile juridice pentru fondarea şi recunoaşterea CNO al Moldovei atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. În poză, Alexandru Gheorghiţă la tribuna Congresului de constituirea a CNO din Moldova.

Vladimir GORII – arbitru de categorie unională, şeful Direcţiei sport la Ministerul ştiinţei şi învăţământului al R.S.S. Moldova;

Valentin GUŢU – maestru al sportului de categorie internaţională la judo, vicecampion al Europei;

Alexandru HLISTUN – antrenor emerit din R.S.S. Moldova;

Ion HADÂRCĂ – scriitor, deputat al poporului din U.R.S.S., primvicepreşedinte al Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova;

Mihail HÂNCU – antrenor emerit din R.S.S. Moldova, preşedintele consiliului republican al asociaţiei sportive a sindicatelor „Moldova”;

Mihai ILINCIUC – maestru al sportului, specialist principal la Departamentul de stat pentru problemele tineretului şi sport al R.S.S. Moldova;

Efim JOSANU – redactor şef al redacţiei principale de informaţie a Televiziunii Naţionale;

Nicolae JURAVSCHI – maestru emerit al sportului la kaiac-canoe, campion olimpic şi mondial;

Vladimir LUNGU – învăţător de educaţie fizică la şcoala nr. 1 din Chişinău;

Vladlen LÎIUROV – vicepreşedinte al asociaţiei sportive „Dinamo”, deputat al poporului din R.S.S. Moldova;

Petru MARTA – maestru al sportului de calegorie internaţională la lupte libere, ex-campion al Europei;

Valentina MASLOVSKAIA-BOLŞOVA – maestru al sportului de categorie internaţională la atletism, antrenor emerit din R.S.S. Moldova;

Valeri MELNIKOV – arbitru de categorie internaţională la polo pe apă;

Oleg MOLDOVANU – maestru al sportului de categorie internaţională la tir, participant la Jocurile Olimpice de la Seul;

Valeri MURAVSCHI – ministrul finanţelor al R.S S. Moldova;

Gheorghe OSIPOV – antrenor emerit din U.R.S.S. la polo pe apă;

Ion PASTUŞENCO – locţiitorul preşedintelui comitetului executiv al Sovietului orăşenesc Soroca de deputaţi ai poporului;

Anatol PETROSEAN – maestru al sportului la baschet, antrenor emerit din Ucraina şi Moldova;

Boris PETUHOV – antrenor emerit din Moldova, director al şcolii sportive din Bălţi;

Nicolae PIATAC – şeful Direcţiei sport a Departamentului de stat pentru problemele tineretului şi sport al R.S.S. Moldova;

Larisa POPOVA – maestru emerit al sportului la canotaj, campioană olimpică;

Campionii olimpici moldoveni (de la stânga la dreapta): Nicolae Juravschi (actualul președinte al CNOS), Larisa Popova și Tudor Casapu.

Grigore POPOVICI – maestru al sportului, antrenor emerit din R.S.S. Moldova, directorul general al Departamentului de stat pentru problemele tineretului şi sport al R.S.S. Moldova;

Eugen POPUŞOI – doctor în medicină, profesor la Universitatea de medicină „N. Testemiţanu” din Chişinău, deputat al poporului din R.S.S. Moldova;

Boris RÂŞNEAC – director adjunct al Departamentului de stat pentru problemele tineretului şi sport al R.S.S. Moldova;

Valeriu ROGOZENCO – ziarist;

Petru RUSNAC – profesor de educaţie fizică la Institutul Politehnic „S. Lazo”, candidat în ştiinţe pedagogice;

Ion SANDU – redactor-şef al ziarului „Sport. Turism”;

Timofei SCREABIN – maestru al sportului de categorie internaţională la box, medaliat cu bronz la Jocurile olimpice de la Seul;

Ion SOLONARI – directorul şcolii republicane de şah şi jocul de dame din Chişinău;

Pavel TOLMACIOV – decanul facultăţii de educaţie fizică a Institutului Pedagogic „Ion Creangă”;

Vasile TRIBOI – preşedintele Federaţiei de atletism a R.S.S. Moldova;

Nicolae TUFANIUC – antrenor emerit din R.S.S.M;

Vitalie USTUROI – director general al Asociaţiei „Valeologia”;

Vladimir VORONIN – antrenor emerit din R.S.S. Moldova la handbal;

Arcadie ZAPOROJANU – colaborator la ziarul „Sport. Turism”.

 

Componenţa primului Comitet executiv al CNO al RSS Moldova

Membrii primului executiv al CNO. Rândul de sus (de la stânga la dreapta): Cuharschi, Piatac, Triboi, Popovici, Baltag, Alexeiciuc, Tolmaciov. Rândul de jos: Ambrosi, Josanu, Maslovskaia-Bolșova, Gheorghiță, Guțu.

Mihail ALEXEICIUC

Nicolae AMBROSIE

Inochentie BALTAG

Iurie BAŞCATOV

Mihai BUIUC

Petru CADUC

Tudor CASAPU

Nicolae COSTIN

Gheorghe CUHARSCHI

Alexandru GHEORGHIŢĂ

Valentin GUŢU

Ion HADÂRCĂ

Mihail HÂNCU

Efim JOSANU

Nicolae JURAVSCHI

Valentina MASLOVSKAIA-BOLŞOVA

Nicolae PIATAC

Larisa POPOVA

Grigore POPOVICI

Eugen POPUŞOI

Pavel TOLMACIOV

Vasile TRIBOI

Vitalie USTUROI

Din păcate mulți dintre cei nominalizați mai sus nu mai sunt printre noi. Chiar pe 28 ianuarie ne-a părăsit Efim Josanu, primul președinte al CNOS. Dumnezeu să-i odihnească și să-i aibă în paza Sa...

Andrei PRODAN

Комментариев нет:

Отправить комментарий