суббота, 22 августа 2020 г.

Recent am avut o întâlnire cu Alexandru CERGA, profesor de geografie la liceul ”Spiru Haret” şi un mare pasionat de istorie şi sport, autor al dicţionarului enciclopedic ”Bisericile Basarabiei”. L-am cunoscut datorită colegei şi prietenei Asea TIMUŞ, care a scris un extraordinar articol despre Alexandru: http://moldova-suverana.md/article/comorile-lui-alexandru-cerga-sau-dictionarul-enciclopedic-bisericile-basarabiei_27703.

M-am convins că Asea a avut dreptate, Alexandru este un om minunat, un adevărat entuziast al istoriei plaiului nostru. Mi-a făcut cadou volumul III al ”Bisericilor Basarabiei” şi cartea despre istoria satului său natal, Şerpeni, care recent a văzut lumina tiparului și a fost scrisă în colaborare cu Iurie CIOBANU. Un capitol aparte al cărţii este dedicat sportului, astfel că începând de astăzi pe blogul Moldova Sport History vor fi publicate o serie de articole din care veţi putea afla practic totul despre activitatea sportivă din această localitate.

Vreau să-i mulţumesc din suflet lui Alexandru şi să-i doresc multă sănătate şi cât mai multe realizări pe plan profesonal! (Andrei PRODAN

 

ŞERPENI – LOCALITATE SPORTIVĂ

Noi, autorii acestei cărţi, am ţinut neapărat să dedicăm un capitol separat tematicii sportive. Doar cei care iubesc cu adevărat sportul, care îl practică şi care ţin neapărat la tradiţiile sportive ale satului vor înţelege semnificaţia informaţiilor descrise în continuare.

Trofeele obţinute de sportivii din Şerpeni.

Fără exagerare, satul Şerpeni este cunoscut ca o localitate cu tradiţii în domeniul sportului şi are cu ce se mândri. Pe parcursul anilor, sportivii de aici au obţinut rezultate frumoase la mai multe probe, participând la diverse competiţii raionale, republicane, precum şi internaţionale, atât printre maturi, cât şi la nivel de juniori. Probele sportive preferate ale şerpenenilor sunt: fotbalul, lupta naţională „trânta”, voleiul, baschetul, tenisul de masă, precum şi alte probe sportive. Totuşi, cele mai populare rămân a fi fotbalul şi trânta. Anume la aceste două probe sportive au fost obţinute succese remarcabile nu numai la competiţiile raionale, dar şi la cele republicane şi din fosta URSS.

Activitatea sportivă de la sat se bazează, în primul rând, pe entuziasmul tinerilor, însă pentru şerpeneni vor rămâne întotdeauna în memorie cei care au contribuit nemijlocit la dezvoltarea sportului, fie în calitate de antrenori, fie de metodişti-sportivi: Constantin Dionisie Luca, Gheorghe Iacov Nicolaev, Gheorghe Iustin Luca, Vladimir Teodor Dogot, Boris Vasile Cârlig, iar din cei mai tineri – Valeriu Alexandru Rusu, Grigore Ion Poiată, Ion Pleşcan, Andrei Pavel Nicolaev ş.a.

Primele competiţii sportive raionale, cunoscute ca spartachiade, la care au participat şi şerpenenii, s-au organizat la începutul anilor ’50 ai perioadei sovietice. Vom reproduce o informaţie din ziarul raional „Pentru roadă”, nr. 29, din anul 1952, semnată de T. Cojocari, unde este reflectat evenimentul de deschidere a sezonului sportiv:

Zâua de 13 aprilie a fost o sărbătoare mare pentru tinerimea şi fisculturnicii raionului nostru. Pe stadionul central s-au adunat colhoznici, muncitori, intelegenţie, tineri şi bătrâni din centrul raional şi satele apropiate: Bulboca, Roşcana, Ţânţăreni şi altele. Stadionul îi sărbătoreşte împodobit.

Pe tribună să rădică şeful secţiei organelor sovietice, de partid, profesionale şi comsomoliste, tov. Melnic; secretarul comitetului raional a comsomolului, tov. Şeremet; preşedintele comitetului raional de fiscultură şi sport, tov. Alexandrov şi alţii. Tov. Şeremet anunţă sezonul sportiv deschis.

Sezonul sportiv l-au deschis alergătorii la distanţa de 100 metri. Afară de aiasta, au avut loc alergări la distanţa de 1000 metri şi 1500 metri. Zâua dischiderii sezonului sportiv să încheie cu întâlnirea tovărăşească la jocul în futbol a comandei şcolii mijlocii satul Aneni şi comanda de adunătură din raion.

Învingătorilor la întrecerile sportive li s-au înmânat gramote de cinste” [Pentru roadă, nr. 29 (130), duminică, 13 aprilie 1952]. În perioada respectivă, la Şerpeni se organizau diverse competiţii sau meciuri amicale. Vom reproduce informaţia din acelaşi număr de ziar a învăţătorului Anatolie Ababii: „Şerpeni. Duminica trecută (7 aprilie 1952 – n. a.), în ograda şcolii de şapte ani a avut loc o întâlnire prietenească de joc la voleibol între comanda şcolii de şepte ani şi tinerimea din sat. Comanda tinerimii din sat, jucând mai organizat, a obţânut biruinţa asupra comandei şcolare cu rezultatul 2:1. A. Ababii.” [Pentru roadă, nr. 29 (130), duminică, 13 aprilie 1952, p. 4]. Sunt primele informaţii despre activitatea sportivă din sat.

Pe atunci, multe localităţi nici nu aveau încă stadioane, iar meciurile de fotbal se desfăşurau mai mult în centrul raional. Astfel, în 1952, a fost organizat un meci amical între fotbaliştii satului Aneni şi din raionul Slobozia. Jucătorii de peste Nistru au obţinut victorie cu scorul de 5:1 [Pentru roadă, nr. 48 (149), joi, 19 iunie 1952, p. 4].

În anul 1952, a fost creată filiala raională a Asociaţiei Sportive „Colhoznicul”. Scopul creării acestei organizaţii obşteşti era dezvoltarea şi promovarea culturii fizice şi sportului printre locuitorii satelor, ridicarea măestriei sportive. Anume această asociaţie organiza diferite competiţii pentru oamenii muncii de la sate. În raionul Bulboaca, în 1952, erau 21 de colhozuri, în fiecare fiind create colective primare ale asociaţiei sportive „Colhoznicul”. Primele asociaţii din raion au fost create în satele Şerpeni, Delacău, Cobusca Veche, Botnăreşti, Hârbovăţul Nou.

Localităţile erau apreciate pozitiv pentru organizarea activităţilor în domeniul sportului. Primul preşedinte al Asociaţiei sportive „Colhoznicul”, filiala Bulboaca (Anenii Noi), a fost V. Rovenco. De menţionat că aproape toate competiţiile sportive din cadrul raionului, inclusiv la fotbal, erau organizate de către această Asociaţie.

În 1954, a fost construit primul stadion din sat. Se afla în partea de sud a localităţii, între „moara veche” şi fosta brigadă de tractoare. Chiar din primul an s-au organizat competiţii sportive. în luna mai a aceluiaşi an, s-au desfăşurat întreceri la atletism, la ridicarea greutăţilor, la înot, la fotbal şi volei. Totodată, aceste competiţii se încadrau în susţinerea normativelor GTO („Готов к труду и обороне”, din rusă – „Gata pentru muncă şi apărare”) [Pentru roadă, nr. 52 (361), duminică, 4 iulie 1954].

Primul meci de fotbal desfăşurat pe primul stadion din Şerpeni a avut loc în luna aprilie a anului 1956. Despre acest eveniment aflăm din ziarul raional „Pentru roadă” din 15 aprilie. S-au întâlnit echipe a colhozului „Bulganin” (Şerpeni) şi echipa colhozului „Miciurin” (Puhăceni). Sursa însă nu indică scorul partidei. Posibil că au fost organizate şi alte meciuri până atunci, însă nu dispunem de informaţii.

În anul 1959, la Şerpeni au loc competiţii la ciclism pe o distanţă de 25 km pentru a selecta participanţii care vor merge la întrecerile raionale. Aceştia au fost Constantin Todica şi Nicolae Demian, care au ajuns primii la finiş [Pentru roadă, nr. 44 (1002). Vineri, 10 aprilie 1959].

În 1959 a fost cumpărat inventar sportiv datorită contribuţiei preşedintelui colhozului „Dnestrovskii”, Vasile Mârzac.

În luna noiembrie a anului 1969, de „Ziua Naşterii Comsomolului Leninist”, au loc diverse competiţii la mai multe probe. Echipa de volei, bărbaţi, s-a clasat pe locul trei din opt echipe. La alergări pe distanţa de 3 km din cadrul aceleiaşi competiţii, echipa colhozului „Dnestrovskii” s-a clasat pe locul întâi. În clasamentul individual, cel mai bun atlet a fost Gheorghe Iacob Nicolaev, cu timpul de 10 minute 19,2 secunde.

În fiecare an, în prima duminică a lunii august, se organiza „Ziua sportivului”. Se desfăşurau diverse competiţii sportive, la care participau, cu regularitate, şi sportivii din Şerpeni.

Astfel, în anul 1971, pe stadionul din centrul raional Anenii Noi s-a desfăşurat „Ziua sportivului”. O evoluţie bună au avut sportivii noştri. La distanţa de 100 de metri alergări, primul a ajuns şerpeneanul M. Luca. La turneul de minifotbal, echipa sovhozului „Dnestrovskii” a învins în primul meci echipa colhozului „Dimitrov” cu scorul de 4:0, apoi a pierdut în faţa celei din Ţânţăreni, părăsind competiţia. La ridicarea greutăţilor, campion a devenit P. Cerga, care a ridicat greutatea de 24 kg de 35 de ori. Mulţi spectatori au adunat competiţiile la lupta naţională „trânta”. Doritori de a cuceri premiile – doi berbeci şi un cocoş, au fost peste 50 de concurenţi, separaţi pe categorii de greutate. Dacă în prima categorie (până la 48 de kg.) şi a doua (70 kg) au fost rezultate modeste, interesante au fost luptele la categoria grea, unde au concurat mulţi învingători ai ediţiilor precedente: Gheorghe Iustin Luca, Boris Cârlig, ambii din Şerpeni, V. Armaşu din Bulboaca, maestru în sport, G. Tiron din sovhozul-fabrică „Frunze”. De data aceasta, învingător a devenit Boris Cârlig, învăţător la şcoala medie Şerpeni [Drapelul Muncii, nr. 96, 12 august 1971, p. 4].

Anul 1972 a fost unul de succes pentru sportivii din Şerpeni, chiar dacă nu a existat un metodist de sport până atunci. Din august 1972, metodist de sport a fost Luca Constantin Dionisie, proaspăt absolvent al Tehnicumului Sportiv din Chişinău. În ziarul raional „Drapelul Muncii”, din 10 septembrie 1972 găsim o informaţie despre Constantin Luca, scrisă de Ion Tudos, specialist în sovhozul „Dnestrovskii”: „Cu vreo două luni în urmă Constantin Luca a fost numit metodist sportiv în sovhozul nostru. Mulţi s-au bucurat, ştiinu-l de băiat activ, ce avea grijă de dezvoltarea sportului în sat. El a reuşit să cointereseze tot satul. A atras tineretul, s-au apucat cu toţii să amenajete stadionul”. În acest an, sportivii din Şerpeni s-au clasat pe primul loc la întâietatea raională de fotbal; finalistă a Cupei raionului la fotbal; locul patru la Cupa ziarului „Tinerimea Moldovei”; primul loc în raion şi locul şase în republică la lupta naţională „Trânta”. La Spartachiada raională s-au clasat pe locul doi la volei feminin; locul patru la tenis de masă; locul întâi la 100 şi 400 de metri alergări printre băieţi şi 500 şi 1500 de metri printre fete; primul loc la tragerea otgonului, la ridicarea greutăţilor [AOSPRM, Fond 15, inv. 53, dosar 69, f. 64-163].

Rândul de sus (de la stânga la dreapta): Alexandru Zaiaț, Anatol Cuvicica, Constantin D. Luca, Constantin V. Luca, Nicolai Demian, Vladimir Cuvicica, Vladimir Dogot. Rândul de jos: Nicolai Sârghi, Gheorghe Luca, Tudor Badasco, Ion Tudos, Anatol Pasenco, Valentin Zamșa, Nicolai Pleșcan.

Stadionul de azi, amplasat într-un loc pitoresc pe malul Nistrului, despărţit de dambă, a fost construit cu puterile proprii ale tineretului din sat, în anul 1969. Până la construcţia stadionului nou din centrul raional, cel din Şerpeni, în anii ’70-80, era considerat cel mai bun din întreg raionul Anenii Noi. Aici erau două terenuri pentru volei, terenuri pentru baschet, handbal, un teren foarte bun pentru fotbal, pistă de alergări pentru atletica uşoară. Piste de alergări nu avea nici stadionul din centrul raional.

Pe timp bun, lecţiile de educaţie fizică se desfăşurau pe stadionul satului, şcoala fiind amplasată în imediata apropiere. De multe ori, aici s-au organizat spartachiade raionale, precum şi alte competiţii interesante. În fiecare an, avea loc deschiderea sezonului sportiv, la care participau colective de muncă din sovhoz, dar şi elevii de la şcoală, împreună cu profesorii.

La 21 mai 1978, anume la Şerpeni şi nu în centrul raional, ca de obicei, a avut loc deschiderea sezonului sportiv organizat de ASSB „Colhoznicul”, la care au participat, la diferite probe, peste 500 de sportivi din 28 de localităţi ale raionului. La competiţiile din acest an, sportivii sovhozului „Dnestrovskii” s-au clasat pe primul loc la susţinerea normativelor complexului sportiv-unional GMA (Gata pentru Muncă şi Apărare) [Drapelul Muncii, nr. 64, 27 mai 1978, p. 4].

În 1965, raionul Anenii Noi a găzduit prima ediţie a turneelor de fotbal şi volei pentru „Cupa gazetei Drapelul Muncii”. Cupa a fost câştigată la sportivii din satul Mereni. Şi echipele din Şerpeni au avut o evoluţie bună, însă nu au ajuns pe podium.

În anul 1974, colectivul de sportivi din sovhozul „Dnestrovskii” s-a clasat pe locul doi în raion la competiţiile finale ale jocurilor săteşti raionale, ediţia a V-a. În programul întrecerilor au fost incluse 12 probe sportive.

În luna octombrie a anului 1974, are loc o sărbătoare sportivă, la care au luat parte peste 200 de sportivi, muncitori din sovhozul „Dnestrovskii”, precum şi profesori şi elevi de la şcoala medie. La competiţiile din cadrul poliatlonului de vară al GMA (Gata pentru Muncă şi Apărare), mai bine a evoluat Nicolae Demian, din partea băieţilor şi Elena Grigorenco, din partea fetelor. Printre voleibalişti a câştigat echipa parcului de maşini, al cărui căpitan era Alexandru Demian.

Un mare interes au prezentat întrecerile la lupta naţională „Trânta” pentru premiul „berbecul viu”. Şi-au dat concursul 18 concurenţi. După o luptă încordată, părăsesc competiţia mulţi luptători puternici, printre care şi Boris Cârlig, învingătorul mai multor competiţii raionale, sportiv de categoria întâi. Rămăsese în competiţie doi sportivi – Anatolie Cuvicica şi Vasile Mihalaş. Învingător a devenit conducătorul brigăzii de tractoare, Vasile Mihalaş. În lupta elevilor pentru cocoşul viu au participat 27 de concurenţi. A învins elevul clasei a şaptea, Vladimir Boboc.

Întotdeauna un interes major au prezentat întrecerile la lupta naţională „Trânta” pentru premiul „berbecul viu”. 

La sfârşitul sărbătorii sportive a avut loc un meci amical de fotbal. Adversari ai şerpenenilor au fost maeştrii fotbalului din Moldova, veteranii echipelor de fotbal din clasa „A”, „Burevestnik” şi „Moldova” Chişinău, care au participat la Campionatul URSS: Vladimir Saviţkii, Mihail Afonin, Vladimir Karpişcenko, Iurii Zeleneaev, Nicolai Esin, Anatol Mironov, Anatol Morariţa, Vladimir Olciuc, Vladimir Ţinkler, Vladimir Malcenco, Deziderii Covaci.

Meciul a început cu atacul şerpenenilor şi în minutul al doilea Constantin Luca a marcat în poarta oaspeţilor. În continuare, jocul a decurs de la egal la egal. În repriza secundă oaspeţii au marcat de două ori la rând prin: V. Kiricenko şi D. Covaci. Spre sfârşitul acestui meci interesant, Vladimir Dogot egalează scorul. Meciul s-a încheiat cu remiză – 2:2.

În anul 1977, au loc întreceri sportive printre elevii şcolilor din raion, „Drujba” („Prietenia”). La această ediţie, au participat copii din 23 de şcoli. Era o competiţie care consta din trei probe: alergări, sărituri în înălţime şi aruncarea greutăţii. Echipa din Şerpeni s-a prezentat bine, clasându-se pe locul doi. Pe primul loc s-a clasat şcoala medie Puhăceni.

În august 1978, şoferul din sovhozul „Dnestrovskii”, C. G. Luca şi antrenorul comitetului raional al DOSAAF-ului, A. G. Serjant, au participat pentru prima dată, pe motociclete proprii, la întrecerile republicane la poliatlonul de motociclete, pe care l-a organizat CC al DOSAAF-ului din Moldova. Ambii sportivi au avut o prestaţie bună, clasându-se pe primul loc.

La a XIV-a spartachiadă raională, din anul 1978, sportivii din Şerpeni s-au clasat pe primul loc din raion la diferite probe sportive. Veaceslav Cârlig, clasându-se pe primul loc, a devenit campion la sărituri în înălţime şi alergări la distanţa de 800 de metri [Drapelul Muncii, nr. 133, 4 noiembrie 1970, p. 4]. Tot în acest an, elevele de la şcoala din Şerpeni s-au clasat pe primul loc la competiţiile de baschet printre şcolile raionului, iar cadeţii pe locul trei.

Din 1982, instructor-metodist pe sport este numit Valeriu Alexandru Rusu.

Echipa de fotbal de copii a satului Șerpeni din anii ’70.

Devenise deja o tradiţie ca, în primăvara fiecărui an, la Şerpeni să se desfăşoare „Deschiderea sezonului sportiv”. În una din duminicile lunii mai a anului 1983, s-au desfăşurat competiţii la mai multe probe sportive, la care au participat muncitori, specialişti din sovhoz, elevi şi profesori ai şcolii. Unele informaţii despre această sărbătoare sportivă aflăm de la antrenorul de lupte Gheorghe Nicolaev, care a publicat un articol în ziarul raional.

Astfel, în program au fost incluse competiţii la susţinerea normativelor complexului sportiv GMA, ridicarea greutăţii, lupta naţională „trânta”, premiul „cocoşul viu”, întreceri pe biciclete obişnuite. La ciclism, pe distanţa de 1000 de metri, cel mai bun rezultat l-a obţinut Nicolae Adăscaliţei, iar pe locul doi – Grigore Poiată. La ridicarea greutăţii, cel mai bun a fost şoferul Fiodor Nicolaev. Pe locul doi s-a clasat tâmplarul Vasile Samson. La distanţa de 100 de metri, seniori, a învins Valeriu Rusu. Numai cu câteva secunde a rămas în urmă Vladimir Boboc. Printre femei, la această distanţă, mai puternice au fost Valentina Luca şi Ludmila Pleşcan.

La lupte libere au concurat băieţi la două categorii de vârstă. În prima, mai mică, în finala pentru premiul „cocoşul viu”, s-au întâlnit elevul clasei a şaptea, Gheorghe Botnari, şi elevul clasei a cincea, Veaceslav Nicolaev. Mai puternic s-a dovedit a fi elevul clasei mai mari. În grupa mare, în finală s-au întâlnit doi elevi din clasa a noua – Ivan Samson şi Vladimir Ababii. Posesorul premiului viu a devenit Ivan Samson. Toţi participanţii la competiţii au fost decoraţi cu cadouri de preţ.

În cadrul Spartachiadei raionale din 1985, echipa sovhozului „Dnestrovskii”, pentru prima dată, s-a clasat pe locul doi la competiţiile de tenis de masă.

La deschiderea sezonului sportiv de vară din anul 1986 au participat mulţi locuitori la mai multe probe sportive. La ciclism au participat 30 de concurenţi. Învingător devine Iacob Cerga. În alte probe sportive, învingători au devenit următorii participanţi: Veaceslav Curoş, la distanţa de 100 de metri; A. Luca – la 1000 de metri; V. Nicolaev – ridicarea la bara fixă. La turneul de luptă „trânta”, premiul viu i-a revenit lui Nicolae Samson. Sărbătoarea sportvă s-a încheiat cu un meci de fotbal între echipele satelor Şerpeni şi Mereni. Jocul s-a încheiat la egalitate – 1:1 [Drapelul Muncii, nr. 50, 26 aprilie 2018, p. 4].

La sărbătoarea sportivă a satului din 1987 au participat nu numai băştinaşii, dar şi studenţii care în acel an lucrau pe câmpurile gospodăriei agricole. La alergări pe distanţa de 100 de metri cei mai buni s-au dovedit a fi S. Luca şi V. Gorgan. La bara fixă s-a ridicat de mai multe ori I. Nicolaev. Printre echipele feminine de volei, pe locul întâi s-au clasat voleibalistele sovhozului, iar printre echipele de fotbal – specialiştii din gospodărie. De premiile „Cocoşul viu” s-au învrednicit V. Demian şi N. Luca. A fost interesantă întâlnirea finală la lupta naţională „trânta”. Ea a durat mai bine de oră, învingător devenind Oleg Cuvicica, premiant al Jocurilor Unionale printre elevi [Drapelul Muncii, 27 august 1987, p. 4].

În fiecare an, în luna octombrie, se desfăşurau competiţii raionale la cros „Toamna de aur”. La competiţia din 1989, Elena Demian din Şerpeni s-a clasat pe primul loc la distanţa de 500 de metri (fete), iar Vladimir Cerga – la 1000 de metri (băieţi) [Drapelul Muncii, 30 octombrie 1989, p. 4].

Complexul sportiv din Șerpeni.

La începutul anilor ’90 ai secolului trecut, pe teritoriul stadionului, a început să fie construită o sală modernă de sport. Până la destrămarea URSS, a fost înălţată până la acoperiş, după care, din lipsă de fonduri, lucrările au fost stopate pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Finalizarea construcţiei a fost posibilă tocmai în 2018. În vara anului 2017, construcţia a fost inspectată de un grup de ingineri, care au constatat că pereţii, ridicaţi din piatră brută din cariera din localitate, sunt destul de trainici, iar lucrările pot continua. Complexul sportiv a fost inaugurat pe 7 octombrie 2018. Lucrările de construcţie au costat aproape 200 de mii de euro, dintre care 180 de mii au fost donaţi de Uniunea Europeană în cadrul unui proiect implimentat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Primăria a venit cu o contribuţie de 44 de mii de euro.

Este un Complex sportiv destul de mare, prevăzut cu vestiare, duş, sală de forţă. Are capacitatea să găzduiască competiţii sportive la fotbal, volei, baschet, diferite genuri de lupte, atât la nivel local, cât şi regional. în regiune nu mai există un edificiu pentru antrenamente cu o astfel de infrastructură. Asemenea săli de sport pot fi întâlnite doar la Chişinău, nu şi în centrele raionale.

(Va urma)

Alexandru CERGA

Комментариев нет:

Отправить комментарий